Välkommen till
Ölmstads torpinventering

Sidan uppdateras kontinuerligt!

Här presenteras gårdar, torp och backstugor i Ölmstad socken. I dagsläget finns det 161 gårdar, 275 torp, backstugor och soldattorp, samt 270 övriga objekt såsom kvarnar, kulturminnen och sevärdheter, inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att lägga till fler. Förteckning till höger visar hur vi delat in redovisningen som bygger på de gårdar som fanns runt år 1860 efter att Laga skifte genomförts.

Klickar man på en by visas vilka gårdar som finns i byn samt att kartan zoomas in och centreras på gården som gett byn dess namn.

Klickar man sedan på en gård i byn zoomas kartan in på gården och under gårdsnamnet visas de torp och backstugor som finns under gården.

Klickar man sedan på ett torp eller en backstugan så visas ett nytt fönster med information om detta objekt. Finns ytterligare information så klicka på texten ”Läs mer om…” så visas denna text i ett nytt fönster.
Gård    Torp    Soldattorp    Backstuga    Kulturminne

Det går även att på kartan klicka på ett torp och få samma information som anges ovan.

I sökfönstret i högermarginalen kan anges valfritt antal tecken för det du söker. Anges tex Sten så visas Stenvadet, Stensholm och Stenbacken. Klicka på det du väljer i sökresultaten så visas ett nytt fönster med information om detta objekt samt att kartan zoomas in.

Om ni har ytterligare information, gamla fotografier på ett torp, en backstuga eller en gård, kontakta någon av de ansvariga eller skriv en kommentar i gästboken.