Om torpinventeringen

Redan på 1950-talet påbörjades arbetet med att inventera torp och backstugor av en grupp med Ragnar Johansson, Gustav Hall, Nils Englund m. fl. Ett omfattande inventeringsarbete har även gjorts av Sven Sandgren. Materialet samanställdes och kompletterades till 2013 års Hembygdsbok av Anders Råsberg, Arnold Sigonius och Reidar Magnusson.

I Ölmstad fanns ett 15-tal ensamgårdar och lika många byar med allt från två till 14 gårdar. Under så gott som samtliga gårdar låg sedan ett antal torp och backstugor. 

De 28 soldattorpen som fanns i Ölmstad organiserades via indelningsverket – ”det ständiga knektehållet” i rotar där en eller flera gårdar, efter bärkraft, ansvarade för soldaten och soldattorpet.

Materialet kommer att kompletteras succesivt med ny dokumentation.

Är någon intresserad att göra en likadan torpapplikation som denna, kontakta någon som finns under Habos kontaktsida Ni vidarebefordras då till kontakterna på www.habotorp.se som står bakom uppbyggnaden av denna applikation.